महाराष्ट्र सायबर सेलने गुगल प्ले स्टोअरला नोटीस पाठवली, सर्व फसवे बनावट अॅप्स तात्काळ काढून टाकण्यास सांगितले. | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj