कर्ज घेतले, कांदा पिकवला, पीक आले की भाव पडले, स्वस्तात विकण्याऐवजी शेतकऱ्याने फुकटात लुटला माल | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj