पहिले लग्न न सांगता दुसरे लग्न करून संमती घेणे म्हणजे बलात्कारासारखे आहे, उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीची याचिका फेटाळली | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj