जर पत्नीने तिला एकत्र झोपू दिले नाही, तर पुरुषाने तिला ठार मारले, दगडमार केला आणि नंतर आत्मसमर्पण केले | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj