महाराष्ट्र: 'आपण उजवीकडे चाललो तर प्यादेही हत्ती, उंट, वजीरचे सामर्थ्य मिळवतात', शिंदे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे विधान आठवले | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj