अमरावतीत वैद्यकीय व्यावसायिकाची हत्या, मानेची नस कापली, सूनही घटनेच्या वेळी सोबत होती. | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj