10वी बोर्डाचा निकाल 2022: थोडं सुख-थोडं दु:ख! बाप-मुलाने मिळून 10वीची बोर्डाची परीक्षा दिली, 43 वर्षांचे वडील पास झाले, पण मुलगा नापास झाला | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj