'हात तोडता येत नसेल तर पाय तोडा, मला जामीन मिळेल', शिडें गटाच्या आमदाराचे वाईट शब्द | Loksutra
Close Visit Havaman Andaj